Calendario escolar

FECHADÍATIPOLUGARZONAORGANIZADORPROGRAMARESULTADORESULTADO 2
3/01/2024XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARALEBIN-iNFANTILRES
7/01/2024DKROSSAMINTXETAELGOIBARMINTXETA A.T.RES
13/01/2024SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARCOMBINADAS PRORES
14/01/2024DKROSSAOIANGUZUMARRAGATXINDOKI
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
17/01/2024MPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
18/01/2024JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIALEBINAKRES
19/01/2024VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIINFANTILAKRES
19/01/2024VPISTABERAUNOARSOALDEACAR-ERRENTERIA
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
20/01/2024SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARALEBIN-iNFANTILRES
21/01/2024DKROSSAARGIXAOZUMARRAGAGOIERRI GARAIA
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
27/01/2024SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAHERNANIPRORES
28/01/2024SPISTAPLAYAUNDIBIDASOALDEABAT
COMBINADAS+BENJAMINES
RES
31/01/2024XPISTAVELODROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADRES
1/02/2024jPISTAVELODROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADALEBIN-iNFANTILRES
2/02/2024VPISTABERAUNOARSOALDEACAR-ERRENTERIA
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
4/02/2024SPISTAPLAYAUNDIBIDASOALDEABAT
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
17/02/2024LPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARALEBIN-iNFANTILRES
18/02/2024SPISTAHONDARRIBIBIDASOALDEABAT
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
19/02/2024LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
19/02/2024jPISTAVELODROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADALEBIN-iNFANTILRES
19/02/2024LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSA
Hirukoitza-Disko/pisua-2000/3000
RES
20/03/2024MPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADALEBINAK-INFANTILAKRES
20/02/2024MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIALEBINRES
22/02/2024JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAO
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
24/02/2024SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARALEBIN-iNFANTILCANCELADA
24/02/2024SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
25/02/2024VPISTABERAUNOARSOALDEACAR-ERRENTERIA
BENJAMIN-ALEBIN-INFANTIL
RES
2/03/2024SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORESMODIFICADA
9/03/2024SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRORES
9/03/2024SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
9/03/2024SPISTABERAZUBITOLOSATOLOSARES
11/03/2024MPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADALEBINAK-INFANTILAKRES
13/01/2024MPISTABERAZUBITOLOSATOLOSARES
13/03/2024MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIINFANTILAKRES
14/03/2024XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIALEBINAKRES
16/03/2024SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
16/03/2024SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNBENJAMINAK
17/03/2024SPISTAPLAYAUNDIBIDASOALDEABATRES
14/04/2024DPISTAEIBARCTO GIPUZKOAINDIVIDUAL 1ºPRORES
16/04/2024SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKICOMBINADAS ALEBINAKRES
17/04/2024DPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
21/04/2024DPISTAARRASATECTO GIPUZKOAINDIVIDUAL 2ºPRORES
28/04/2024DPISTATOLOSACTO GIPUZKOAALEVÍN CENTROSPROMUTILAKNESKAK
5/05/2024DPISTAORDIZIACTO GIPUZKOAINFANTIL CENTROSPROMUTILAKNESKAK
12/05/2024DPISTAIRUNCTO GIPUZKOAINDIVIDUAL 3ºPRORES
19/05/2024DPISTAZUMARRAGACTO GIPUZKOACOMBINADASPRORES
25/05/2024SPISTABASAURIJUEGOS ESCOLARSBIZKAIAPRORES
FECHADÍATIPOLUGARZONAORGANIZADORPROGRAMARESULTADORESULTADO 2
5/01/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
8/01/2023DCROSSMINTXETAELGOIBARMINTXETA A.T.PRORES
14/01/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAATSNSNPRO (Local)PRO (Local)
15/01/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
16/01/2023LPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
17/01/2023MPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
18/01/2023XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
21/01/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
22/01/2023DCROSSZUMARRAGAZUMARRAGAGOIERRI GARAIAPRORES
24/01/2023MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/01/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
27/01/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
28/01/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARRES
29/01/2023DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRORES
4/02/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROCANCELADA
4/02/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
5/02/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
6/02/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
7/02/2023MPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
8/02/2023XPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
11/02/2023SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRO4X100
11/02/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRO
12/02/2023DCROSSLEGAZPILEGAZPIGOIERRI GARAIACTO GIP. CROSS ESC.RESPRO
22/02/2023SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROCANCELADA
22/02/2023XPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
23/02/2023JPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
23/02/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
24/02/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
24/02/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/02/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
25/02/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
26/02/2023DCROSSLEGAZPILEGAZPIGOIERRI GARAIARES
26/02/2023DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROCANCELADA
5/03/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
8/03/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
10/03/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
10/03/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
10/03/2023VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
11/03/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKI
11/03/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
12/03/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
13/03/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
18/03/2023SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAJAKINTZAPRO (Local)
19/03/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
20/03/2023LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRO
21/03/2023MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/03/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARRES
26/03/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
29/03/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROCANCELADA
19/04/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
20/04/2023JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
23/04/2023DPISTAUNBECTO GIPUZKOAEIBARINDIVIDUAL 2ºRES MUTRES NESK
24/04/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
30/04/2023DPISTADONOSTICTO GIPUZKOAATSS-RSOINDIVIDUAL 3ºRES
6/05/2023SPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
7/05/2023DPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES MUTRES NESk
14/05/2023DPISTAVELÓDROMOCTO GIPUZKOATOLOSAINDIVIDUAL 1ºRES
21/05/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
27/05/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROCANCELADACANCELADA
27/05/2023SPISTAZUMARRAGAJUEGOS ESCOLARSGIPUZKOAJUEGOS ESCOLARES
4/06/2023DPISTAPLAYAUNDICTO GIPUZKOASABAT
ALEVIN CENTROS CLUBES
RES MUTRES NESk
18/10/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
21/10/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIBENJAMIN ALEVIN
SIN RESULTADOS
28/10/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
10/11/2023MPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
11/11/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARRES
11/11/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARRES
11/11/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
13/11/2023LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
18/11/2023SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAHERNANIPRORES
14/11/2013JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIALEVÍNRES
25/11/2023SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAREAL SOCIEDADBENJAMIN
3/12/2023DKROSTXINGUDI IKASTOLAIRUNGIPUZKOAKO TXAPELKETAPRO
6/12/2023MKROSORIO(Munto Pasealekuan)ORIOORIOKO KAMAL ZIANI ATPRO
16/12/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRO
FECHADÍATIPOLUGARZONAORGANIZADORPROGRAMARESULTADORESULTADO 2
5/01/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
8/01/2023DCROSSMINTXETAELGOIBARMINTXETA A.T.PRORES
14/01/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAATSNSNPRO (Local)PRO (Local)
15/01/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
16/01/2023LPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
17/01/2023MPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
18/01/2023XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
21/01/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
22/01/2023DCROSSZUMARRAGAZUMARRAGAGOIERRI GARAIAPRORES
24/01/2023MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/01/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
27/01/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
28/01/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARRES
29/01/2023DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRORES
4/02/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROCANCELADA
4/02/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
5/02/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
6/02/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
7/02/2023MPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
8/02/2023XPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
11/02/2023SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRO4X100
11/02/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRO
12/02/2023DCROSSLEGAZPILEGAZPIGOIERRI GARAIACTO GIP. CROSS ESC.RESPRO
22/02/2023SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROCANCELADA
22/02/2023XPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
23/02/2023JPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
23/02/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
24/02/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
24/02/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/02/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
25/02/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
26/02/2023DCROSSLEGAZPILEGAZPIGOIERRI GARAIARES
26/02/2023DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROCANCELADA
5/03/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
8/03/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
10/03/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
10/03/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
10/03/2023VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
11/03/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKI
11/03/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
12/03/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
13/03/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
18/03/2023SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAJAKINTZAPRO (Local)
19/03/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
20/03/2023LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRO
21/03/2023MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/03/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARRES
26/03/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
29/03/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROCANCELADA
19/04/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
20/04/2023JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
23/04/2023DPISTAUNBECTO GIPUZKOAEIBARINDIVIDUAL 2ºRES MUTRES NESK
24/04/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
30/04/2023DPISTADONOSTICTO GIPUZKOAATSS-RSOINDIVIDUAL 3ºRES
6/05/2023SPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
7/05/2023DPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES MUTRES NESk
14/05/2023DPISTAVELÓDROMOCTO GIPUZKOATOLOSAINDIVIDUAL 1ºRES
21/05/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
27/05/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROCANCELADACANCELADA
27/05/2023SPISTAZUMARRAGAJUEGOS ESCOLARSGIPUZKOAJUEGOS ESCOLARES
4/06/2023DPISTAPLAYAUNDICTO GIPUZKOASABAT
ALEVIN CENTROS CLUBES
RES MUTRES NESk
18/10/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
21/10/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIBENJAMIN ALEVIN
SIN RESULTADOS
28/10/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
10/11/2023MPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
11/11/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARRES
11/11/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARRES
11/11/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
13/11/2023LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
18/11/2023SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAHERNANIPRORES
14/11/2013JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIALEVÍNRES
25/11/2023SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAREAL SOCIEDADBENJAMIN
3/12/2023DKROSTXINGUDI IKASTOLAIRUNGIPUZKOAKO TXAPELKETAPRO
6/12/2023MKROSORIO(Munto Pasealekuan)ORIOORIOKO KAMAL ZIANI ATPRO
16/12/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRO
FECHADÍATIPOLUGARZONAORGANIZADORPROGRAMARESULTADO
15/1/2022SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRO SUSPENDIDA
19/1/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPROSUSPENDIDA
20/1/2022JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOPROSUSPENDIDA
22/1/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRO SUSPENDIDA
23/01/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPROSUSPENDIDA
24/01/2022LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROSUSPENDIDA
25/1/2022MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROSUSPENDIDA
1/2/2022MPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAORES
2/2/2022XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
4/2/2022VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO RES
5/2/2022SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAATSNSNPRO RES
6/2/2022DCROSSDONOSTIACROSS ULIAGIM ULIARES
12/2/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRO RES AL
12/2/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRO RES IN
13/02/2022DCROSSOIANGUORDIZIATXINDOKIPRO RES
13/2/2022DPISTAHONDARTZAIRUNSABATPRO RES
23/2/2022XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
24/2/2022JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
27/2/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRO RES
5/3/2022SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAHERNANIPRO RES
6/3/2022DPISTAHONDARTZAIRUNSABATPRORES
7/3/2022LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
12/3/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRO RES
13/3/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
18/3/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
18/3/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
19/3/2022SPISTAUNBEEIBAREIBARPRORES
19/03/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
20/3/2022DCROSSZUMARRAGAZUMARRAGAGOIERRI GARIAPRORES
20/3/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
23/3/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
24/3/2022JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOPRORES
25/3/2022VPISTAUNBEEIBAREIBARPRORES
26/3/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARPRO RES
26/3/2022SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEARS/JAK/ATSNSNPRO SIN RES
27/3/2022DPISTABERAUNERRENTERIACARPRORES
27/3/2022DPISTAHONDARTZAIRUNSABATPRORES
1/4/2022VPISTAUNBEEIBAREIBARPRORES
1/4/2022VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
3/4/2022DPISTAUNBECTO GIPUZKOAEIBARINDIVIDUAL 1ºMASC
3/4/2022DPISTAUNBECTO GIPUZKOAEIBARINDIVIDUAL 1ºFEM
6/4/2022xPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
8/4/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
10/4/2022DPISTAPLAYAUNDICTO GIPUZKOASABATINDIVIDUAL 2ºMASC
10/4/2022DPISTAPLAYAUNDICTO GIPUZKOASABATINDIVIDUAL 2ºFEM
1/5/2022DPISTAMOJATEGICTO GIPUZKOAARRASATE A.T.INDIVIDUAL 3ºMASC
1/5/2022DPISTAMOJATEGICTO GIPUZKOAARRASATE A.T.INDIVIDUAL 3ºFEM
3/5/2022MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKICOMBINADAS ALRES
4/5/2022XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKICOMBINADAS IFRES
04/05/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSACOMBINADAS ALRES
05/05/2022JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOCOMBINADASRES
8/5/2022DPISTAALTAMIRACTO GIPUZKOATXINDOKIRES
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAAF CENTROS
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAAM CENTROS
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAAF CLUBES
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAAM CLUBES
22/5/2022DPISTAMINIESTADIOCTO GIPUZKOAOSTADARCOMBINADASRES
3/6/2022VPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARRES
8/10/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKI
BEN ALEV Sin Res
8/10/2022SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANORES
14/10/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
15/10/2022SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANORES
22/10/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
22/10/2022SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANORES
26/10/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSACOMBINADASRES
26/10/2022XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
26/10/2022XPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
29/10/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRORES
30/10/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
5/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
6/11/2022DCROSSZUBIETADONOSTIALDEAFAGPRORES
11/11/2022VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
12/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROBEN Sin Res
12/11/2022SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAC.D. HERNANIPRORES
16/11/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
18/11/2022VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
19/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARAL Sin Res
19/11/2022SPISTALASARTEDONOSTIALDEAOSTADARRES
20/11/2022DCROSSIRUNIRUNSABATPRORES
21/11/2022LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
22/11/2022MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
26/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
26/11/2022SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROBenAl sin Res
27/11/2022SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRORES
26/11/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROBenAl sin Res
29/11/2022MPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
30/11/2022XPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
2/12/2022VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
3/12/2022SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRO (Local)Ben sin Res
3/12/2022SPISTAIRUNIRUNSABATPROBenAl sin Res
4/12/2022DPISTASAGASTIDONOSTIALDEAC.D. HERNANIPRORES
4/12/2022DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRORES
6/12/2022MCROSSORIOORIOORIO KZPRORES
11/12/2022DCROSSOIANGUORDIZIATXINDOKIPRORES
16/12/2022VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
16/12/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
17/12/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROAl sin Res
17/12/20222SPISTALASARTEDONOSTIALDEAOSTADARRES
17/12/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROAl sin Res
18/12/2022DCROSSARRATEEIBARC.D.EIBARPRORES
19/12/2022LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
28/12/2022XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
28/12/2022XPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES