C.T.J.G.ko Zuzendaritza Batzordea

C.T.J.G.ko Zuzendaritza Batzordearen osaera

Jesus Mari Garbayo Mitxelena

Presidentea

Virginia Rodríguez Laburu

Presidenteordea

Ibai Saavedra Alonso

Batzordekidea

Joxe Otaegi Uranga

Batzordekidea

Jaime García Murguiondo

Batzordekidea

Joseba Iraola Calvo

Batzordekidea

Ricardo Idiaquez Lazcano

Batzordekidea

Ana Campo Fernández

Batzordekidea

Arloetako arduradun

Jesus Mari Garbayo Mitxelena

Jardueren kontrola

Emilio San Juan Sierra

Foto-finish

Rafael Hernández Irurzun

Zuzendaritza Teknikoa

Jesus Mari Garbayo Mitxelena

Krosa eta ibilbidea

Ibai Saavedra Alonso

Trail

Jesús Soto Paunero

Zeharkako neurketa

Jose Ángel Iraola Calvo

Neurketak eta homologazioak

Ibai Saavedra Alonso

Formakuntza

Jaime García Murguiondo

Irteerak

Florián García Pavón

Ibilketa

Jesus Mari Garbayo Mitxelena

Pistako izendapenak eta izendapenak

Jaime García Murguiondo

Web informazioa eta sare sozialak eguneratzea eta zabaltzea

Araudia

CTJGko Zuzendaritza Batzordea hilean behin bilduko da gutxienez, arau orokor gisa, 15 egunean behin edo premiaren arabera. Bilerek gehienez 2 orduko iraupena izango dute. Bileretara edozein pertsona joan ahal izango da, betiere aldez aurretik batzordeko idazkaritzari jakinarazten badio, azaldu nahi duen gaia azalduz, eta gai-zerrendan sartzeko azalpen labur bat emanez. Gai hori aztertuko da lehenik eta behin, eta, azaldu ondoren, bileratik alde egingo du.

Bilera bakoitzaren akta bat idatziko du epaileen idazkariak hurrengo egunean, eta honako hauek jasoko ditu, labur-labur:

Eguna, lekua eta bertaratuak

Gai-zerrenda eta beste puntu batzuk

Hartutako erabakiak

FAGren Batzorderako kontsultak/gaiak

Hurrengo bilerarako langaiak

Oso dokumentu laburra izango da, orrialde bat. Akta hori hurrengo egunean bidaliko zaie epaileen komiteko batzordeko kide guztiei, onar dezaten. Aktaren testua onartu ondoren, FAGeko Batzordeari, FAGeko idazkari eta zuzendari teknikoari jakinaraziko zaie, eta webgunean argitaratuko da.

Komunikazioa

Komiteko idazkaria izango da Epaileen Komitearekin zerikusia duen informazio guztia bidaltzeko eta jasotzeko ardatza, toki-, lurralde-, autonomia- edo estatu-mailan.

Bai jasotako dokumentazioa, bai bidalitakoa, Epaileen Batzordeko kideen ezkutuko kopiarekin egingo da beti.

Besteak beste, JAen edo bilera-zuzendarien txostenak CTJGko idazkaritzara bidaliko dira, eta jaso bezain laster bidaliko dira, behar izanez gero, ondorengo Batzarretan tratatzeko.

Epaileek jarduera jakin batean duten inplikazioari buruzko edozein erabaki epaileen batzarrean hartuko da. Premiazkoa bada, presidenteak hartu ahal izango du, eta kolektibo osoari dagokion gairen bat bada, eta ulertzen da epaileen kolektiboko kide guztien kontsulta behar dela, urteko bileran edo, halakorik ezean, ezohiko deialdian.

Urteko bilerak

Arauz, denboraldia hasi aurreko urteko bilera bat ezartzen da (urria).

Gipuzkoako edozein tokitan aurkitu ahal izango da, eta antolatzen den herriko epaileak arduratuko dira aretoa erreserbatzeaz eta bilera hori inolako kosturik gabe aurrera eramateko beharrezkoak diren kudeaketa guztiak egiteaz.

Epaile bakoitzak bere gain hartuko du bilera amaitzean egingo den bazkariaren kostua. Bazkarirako aurrekontua 30 euro ingurukoa izango da epaile bakoitzeko, BEZa barne.

Epaileen idazkariak indarrean dagoen lizentzia duten epaile gipuzkoar guztiak deituko ditu, gutxienez 15 egun lehenago, eta beti adieraziko da gai-zerrenda eta aurreko akta erantsiko da.

Posta elektronikoz edo gutunez egingo da deialdia, kasuaren arabera, eta publizitatea egingo da FAGen Interneteko webgunean.

Bilerak balioko du aurreko bileraren eta deitzen denaren arteko aldiaren balantzea egiteko, bai eta batzarraren hainbat ekimen berri aurkezteko, komitearen gai garrantzitsuen berri emateko, epaile guztiei dagozkien gaiak erabakitzeko aurkezteko, gure jardueraren balantze ekonomikoaren berri emateko eta epaileetako edozeinek planteatzen dituen zalantzak eta auziak ebazteko ere.

Bilera monografiko bat eskatzen duen gertaera garrantzitsuren bat egongo balitz, kasu bakoitzeko beharraren arabera programatuko litzateke.

Logo_Federacion guipuzcoana atletismo

Gipuzkoako
Atletismo
Federazioa

Anoeta Pasealekua 5 - 20012 Donostia

gaf@kirolak.net

943 45 17 57