Epaileak eta kategoriak

FAG Epaileen
estamentuaren osaera

Gipuzkoako Epaileen Lurralde Batzordearen gaur egungo osaera
2023/03/07an eguneratua

Lurralde-epaileak (JT)

Bere lurralde-azterketa egiten du, bere lurralde-federazioaren lizentziarekin eta bere Epaileen Lurralde Batzordeari atxikita… Lurralde-epaileek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 3 lurralde-epaileetan jardun dezakete. Epaile autonomikoak dira.

Ohorezko epaileak (JH)

Edozein epaile-kategoriatako lizentzia berritzeko adin-muga 75 urtekoa da. Epaile batek adin hori betetzen duenean, ezin izango du hurrengo denboraldian lizentzia berritu. Hori dela eta, ohorezko epaileek epaile gisa baino ezin izango dute jardun dagokien lurraldean, eta beren eginkizunak lehiaketa bateko zerbitzu periferikoetako zereginetan aholkularitza, irakaskuntza eta laguntza ematea izango dira soil-soilik.

Epaileak I. maila (N1)

RFEA lizentzia duten epaileak dira,  eta beren autonomia-erkidegoan egiten diren  eta CNJk izendatuak izan diren nazioko eta nazioarteko egutegiko lehiaketa guztietan  jarduteko izendatu ahal izango dira. Kategoria honetan sartuko dira Epaileen Batzorde Nazionalak autonomia-erkidegoetako batzordeekin koordinatuta ezartzen dituen prestakuntza-mailak gainditzen dituzten epaileak.

Kategoria hori lortzeko, beharrezkoa izango da:

Espainiako Atletismo Federazioaren Epaileen Batzorde Nazionalak kategoriarako programatzen dituen gai-zerrendak jarraitzea eta ezartzen diren probak gainditzea, deialdia aztertzen den egunean 16 urte beteta edukita.

Proba horiek gainditzeak, Epaileen Batzorde Nazionalak homogeneizatutako eta ikuskatutako irizpideei erantzuten dietenez, lortutako titulazioa lurralde nazional osoan baliozkoa izatea eragingo du, eta epailearen aldeko eskubide bihurtuko da, Federazio Lizentzien Erregelamenduan xedatutakoaren arabera une horretan dagokion Federazioak lizentzia berritzen badu, eta lizentzia hori I. MAILAKO Epaile gisa kualifikazioa lortu zuen berbera ez bada.

Epaileak II. maila (N2)

RFEA LIZENTZIA duten epaileak dira, beren autonomia-erkidegoan egiten diren eta beste autonomia-erkidego batean egiten diren  nazioko eta nazioarteko egutegiko  lehiaketa guztietan jarduteko izendatu ahal izango dira, baldin eta CNJk izendatu baditu. Gainera,  estadiotik kanpo egiten diren egutegi nazionaleko lehiaketetan  epaile arbitro izateko izendatu ahal izango dira. Kategoria honetan sartuko dira Epaileen Batzorde Nazionalak ezarritako prestakuntza-mailak gainditzen dituzten epaileak.

Kategoria hori lortzeko, beharrezkoa izango da: 

HIRU urteko jarduera izatea I. MAILAKO epaile gisa, eta betekizun hori eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki beharko da.

Espainiako Atletismo Federazioaren (CNJ) Epaileen Batzorde Nazionalak kategoria horretarako programatzen dituen gai-zerrendak jarraitzea eta ezartzen diren probak gainditzea, deialdia egiten den egunean 19 urte beteta edukita.

Epaileak III. maila (N3)

RFEA LIZENTZIA duten epaileak dira,  beren autonomia-erkidegoan egiten diren  eta beste autonomia-erkidego batean egiten diren «nazioko» eta nazioarteko  egutegiko banatu lehiaketa guztietan izaten ahal dira, baldin eta eta CNJk izendatu baditu. Gainera,  Epaile Arbitro izateko izendatu ahal izango dira  egutegi nazionaleko lehiaketa guztietan, baita Espainian egiten diren nazioarteko lehiaketetan ere. Kategoria honetan sartuko dira Epaileen Batzorde Nazionalak ezarritako prestakuntza-mailak gainditzen dituzten epaileak.

Kategoria hori lortzeko, beharrezkoa izango da: 

LAU urteko jarduera izatea II. MAILAKO epaile gisa, eta betekizun hori eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki beharko da.

Espainiako Atletismo Federazioaren Epaileen Batzorde Nazionalak kategoria horretarako programatzen dituen gai-zerrendak jarraitzea eta ezartzen diren probak gainditzea, deialdia aztertzen den egunean 23 urte beteta izanik.

N2 eta N3 epaile-kategorietara
igotzeko prozesua aldatzea

Jatorrizko argitalpenerako esteka
15/03/2022

Epaile kategoriara igotzea II. maila

II. mailako epailearen kategorian sartzeko azterketa teoriko eta praktikoak deialdiaren urteko lehen hiruhilekoan egingo dira.

Epaile kategoriara igotzea III. maila

III. mailako epaile kategoriara igotzeko probetara aurkeztu ahal izateko, lau urteko antzinatasuna behar da II. mailako epaile gisa.

2023ko III. mailako epaile kategoriara igotzeko prozesurako, 2019ko deialdian eta aurrekoetan II. mailako epaile kategorian sartu ziren epaileak aurkeztu ahal izango dira.

III. mailako epailearen kategoriara igotzeko prozesuak 3 fase izango ditu:

1. fasea
Azterketa teorikoa eta azterketa praktikoa

Azterketa horiek deialdiaren urteko lehen hiruhilekoan egingo dira.

2. fasea
Kasu praktikoak ebaztea epaimahai ebaluatzaile batean

Fase honetan, lehenengo fasean gai diren izangaiek parte hartuko dute.

Madrilen egingo da, aurrez aurre, egun bakarreko saio batean.

Proba honetan zehar, atletismo-epailetzarekin lotutako hainbat kasu praktiko proposatuko dira, eta izangaiak ahoz eta banaka ebatzi beharko ditu III. mailako hiru epailek osatutako epaimahaiaren aurrean.

3. fasea
Epaile arbitro gisa jardutea

Epaile arbitro gisa jardutea kluben ligako jardunaldi batean, deialdiaren denboraldian.