Eskola-egutegi

FECHADÍATIPOLUGARZONAORGANIZADORPROGRAMARESULTADORESULTADO 2
5/1/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
8/1/2023DCROSSMINTXETAELGOIBARMINTXETA A.T.PRORES
14/01/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAATSNSNPRO (Local)PRO (Local)
15/1/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
16/1/2023LPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
17/1/2023MPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
18/1/2023XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
21/1/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
22/1/2023DCROSSZUMARRAGAZUMARRAGAGOIERRI GARAIAPRORES
24/1/2023MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/1/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
27/1/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
28/1/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARRES
29/1/2023DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRORES
4/2/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROCANCELADA
4/2/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
5/2/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
6/2/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
7/2/2023MPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
8/2/2023XPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
11/2/2023SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRO4X100
11/2/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRO
12/2/2023DCROSSLEGAZPILEGAZPIGOIERRI GARAIACTO GIP. CROSS ESC.RESPRO
22/2/2023SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROCANCELADA
22/2/2023XPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
23/2/2023JPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
23/2/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
24/2/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
24/2/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/2/2023SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
25/2/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
26/2/2023DCROSSLEGAZPILEGAZPIGOIERRI GARAIARES
26/2/2023DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROCANCELADA
5/3/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
8/3/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
10/3/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
10/3/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
10/3/2023VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
11/3/2023VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKI
11/3/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
12/3/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
13/3/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
18/3/2023SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAJAKINTZAPRO (Local)
19/3/2023DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
20/3/2023LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRO
21/3/2023MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
25/3/2023SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARRES
26/3/2023VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
29/3/2023XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROCANCELADA
19/4/2023XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
20/4/2023JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
23/4/2023DPISTAUNBECTO GIPUZKOAEIBARINDIVIDUAL 2ºRES MUTRES NESK
24/4/2023LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
30/4/2023DPISTADONOSTICTO GIPUZKOAATSS-RSOINDIVIDUAL 3ºRES
6/5/2023SPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
7/5/2023DPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES MUTRES NESk
14/5/2023DPISTAVELÓDROMOCTO GIPUZKOATOLOSAINDIVIDUAL 1ºRES
21/5/2023SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
27/5/2023SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROCANCELADACANCELADA
27/5/2023SPISTAZUMARRAGAJUEGOS ESCOLARSGIPUZKOAJUEGOS ESCOLARES
4/6/2023DPISTAPLAYAUNDICTO GIPUZKOASABAT
ALEVIN CENTROS CLUBES
RES MUTRES NESk
FECHADÍATIPOLUGARZONAORGANIZADORPROGRAMARESULTADO
15/1/2022SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPROSUSPENDIDA
19/1/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPROSUSPENDIDA
20/1/2022JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOPROSUSPENDIDA
22/1/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPROSUSPENDIDA
23/01/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPROSUSPENDIDA
24/01/2022LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROSUSPENDIDA
25/1/2022MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROSUSPENDIDA
1/2/2022MPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAORES
2/2/2022XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
4/2/2022VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
5/2/2022SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
6/2/2022DCROSSDONOSTIACROSS ULIAGIM ULIARES
12/2/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRORES AL
12/2/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRORES IN
13/02/2022DCROSSOIANGUORDIZIATXINDOKIPRORES
13/2/2022DPISTAHONDARTZAIRUNSABATPRORES
23/2/2022XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
24/2/2022JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
27/2/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
5/3/2022SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAHERNANIPRORES
6/3/2022DPISTAHONDARTZAIRUNSABATPRORES
7/3/2022LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
12/3/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
13/3/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
18/3/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
18/3/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
19/3/2022SPISTAUNBEEIBAREIBARPRORES
19/03/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
20/3/2022DCROSSZUMARRAGAZUMARRAGAGOIERRI GARIAPRORES
20/3/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
23/3/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
24/3/2022JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOPRORES
25/3/2022VPISTAUNBEEIBAREIBARPRORES
26/3/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAOSTADARPRORES
26/3/2022SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEARS/JAK/ATSNSNPROSIN RES
27/3/2022DPISTABERAUNERRENTERIACARPRORES
27/3/2022DPISTAHONDARTZAIRUNSABATPRORES
1/4/2022VPISTAUNBEEIBAREIBARPRORES
1/4/2022VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
3/4/2022DPISTAUNBECTO GIPUZKOAEIBARINDIVIDUAL 1ºMASC
3/4/2022DPISTAUNBECTO GIPUZKOAEIBARINDIVIDUAL 1ºFEM
6/4/2022xPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
8/4/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
10/4/2022DPISTAPLAYAUNDICTO GIPUZKOASABATINDIVIDUAL 2ºMASC
10/4/2022DPISTAPLAYAUNDICTO GIPUZKOASABATINDIVIDUAL 2ºFEM
1/5/2022DPISTAMOJATEGICTO GIPUZKOAARRASATE A.T.INDIVIDUAL 3ºMASC
1/5/2022DPISTAMOJATEGICTO GIPUZKOAARRASATE A.T.INDIVIDUAL 3ºFEM
3/5/2022MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKICOMBINADAS ALRES
4/5/2022XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKICOMBINADAS IFRES
04/05/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSACOMBINADAS ALRES
05/05/2022JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOCOMBINADASRES
8/5/2022DPISTAALTAMIRACTO GIPUZKOATXINDOKIINFANTIL CENTROS CLUBESRES
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAALEVIN CENTROS CLUBESAF CENTROS
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAALEVIN CENTROS CLUBESAM CENTROS
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAALEVIN CENTROS CLUBESAF CLUBES
15/5/2022DPISTABERAZUBICTO GIPUZKOATOLOSAALEVIN CENTROS CLUBESAM CLUBES
22/5/2022DPISTAMINIESTADIOCTO GIPUZKOAOSTADARCOMBINADASRES
3/6/2022VPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARRES
8/10/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIBEN ALEV Sin Res
8/10/2022SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANORES
14/10/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIRES
15/10/2022SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANORES
22/10/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
22/10/2022SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANORES
26/10/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSACOMBINADASRES
26/10/2022XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
26/10/2022XPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
29/10/2022SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPRORES
30/10/2022DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
5/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
6/11/2022DCROSSZUBIETADONOSTIALDEAFAGPRORES
11/11/2022VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
12/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROBEN Sin Res
12/11/2022SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAC.D. HERNANIPRORES
16/11/2022XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
18/11/2022VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRO
19/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARAL Sin Res
19/11/2022SPISTALASARTEDONOSTIALDEAOSTADARRES
20/11/2022DCROSSIRUNIRUNSABATPRORES
21/11/2022LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
22/11/2022MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
26/11/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
26/11/2022SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPROBenAl sin Res
27/11/2022SPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRORES
26/11/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROBenAl sin Res
29/11/2022MPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
30/11/2022XPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
2/12/2022VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
3/12/2022SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRO (Local)Ben sin Res
3/12/2022SPISTAIRUNIRUNSABATPROBenAl sin Res
4/12/2022DPISTASAGASTIDONOSTIALDEAC.D. HERNANIPRORES
4/12/2022DPISTAHONDARRIBIAIRUNSABATPRORES
6/12/2022MCROSSORIOORIOORIO KZPRORES
11/12/2022DCROSSOIANGUORDIZIATXINDOKIPRORES
16/12/2022VPISTAERRENTERIAOARSOALDEABERAUNPRORES
16/12/2022VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
17/12/2022SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROAl sin Res
17/12/20222SPISTALASARTEDONOSTIALDEAOSTADARRES
17/12/2022SPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPROAl sin Res
18/12/2022DCROSSARRATEEIBARC.D.EIBARPRORES
19/12/2022LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
28/12/2022XPISTAUNBEEIBARC.D.EIBARPRORES
28/12/2022XPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES
FECHADÍATIPOLUGARZONAORGANIZADORPROGRAMARESULTADO
16/10/2021SPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
16/10/2021SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANOPRORES
23/10/2021SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANOPRORES
25/10/2021LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
25/10/2021LPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
26/10/2021MPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
28/10/2021JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOPRORES
30/10/2021SPISTASAGASTIDONOSTIALDEAC.D. HERNANIPRORES
31/10/2021DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPRORES
6/11/2021SPISTAZARAUTZZARAUTZANTONIANOPRORES
7/11/2021DCROSSZUBIETADONOSTIALDEAFAGPRORES
7/11/2021DPISTAHONDARTZAIRUNSABATPRORES
10/11/2021XPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
11/11/2021JPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
13/11/2021SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES AL
13/11/2021SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPRORES INF
17/11/2021XPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
18/11/2021JPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOPRORES
20/11/2021SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAATSNSNPRORES
26/11/2021VPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
28/11/2021DPISTAPLAYAUNDIIRUNSABATPROSUSPENDIDA
3/12/2021VPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
6/12/2021LCROSSORIOORIOORIO KZPROSUSPENDIDO
11/12/2021SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPROSUSPENDIDA
11/12/2021SPISTAVELÓDROMODONOSTIALDEAJAKINTZAPROSUSPENDIDA
13/12/2021LPISTABERAZUBITOLOSATOLOSAPRORES
14/12/2021MPISTAARGIXAOZUMARRAGAARGIXAOPRORES
18/12/2021SPISTAALTAMIRAORDIZIATXINDOKIPRORES
18/12/2021SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES AL
18/12/2021SPISTAMINIESTADIODONOSTIALDEAOSTADARPRORES IN
19/12/2021SCROSSEIBAREIBARC.D. EIBARPRORES
15/1/2022SPISTAPACO YOLDIDONOSTIALDEAREAL SOCIEDADPROSUSPENDIDA
Logo_Federacion guipuzcoana atletismo

Gipuzkoako
Atletismo
Federazioa

Anoeta Pasealekua 5 - 20012 Donostia

gaf@kirolak.net

943 45 17 57